Welcome // Croeso

UNITe 22

George Hampton Wale, Adam Moore, Zillah Bowes, Gwenllian Davenport & Umulkhayr Mohamed

Preview 13 May 2022 & Saturday 14th May

UNITe 2022 concludes with an open studio event, led by the artists to see what they have been doing and to celebrate well into the final hours of the residency. New residents Umulkhayr Mohamed, (Caerdydd); Adam Moore, (Llundain); Gwenllian Davenport, (Dowlais); George Hampton Wale, (Y Fenni); Zillah Bowes, (Caerdydd) will be making new work and developing projects in a supported programme. //

Bydd UNITe22 yn dod i derfyn gyda digwyddiad stiwdio agored, wedi ei arwain gan yr artistiaid i ddangos yr hyn maent wedi bod yn gwneud ac i ddathlu ddiwedd y preswyliad. Bydd y preswylwyr newydd Umulkhayr Mohamed, (Caerdydd); Adam Moore, (Llundain); Gwenllian Davenport, (Dowlais); George Hampton Wale, (Y Fenni); Zillah Bowes, (Caerdydd) yn ymgymryd â gwaith newydd ac yn datblygu prosiectau mewn rhaglen a gefnogir.

At g39 we are big believers in sharing knowledge and information as a way of strengthening the community.

We are pleased to announce the release of a new series of Artist Resources. Last year we commissioned 4 artists to make a contribution to our online resources. The artists we have commissioned have responded by generously offering resources that cover a wide range of topics.

Yma yn g39 rydym yn coelio’n gryf mewn rhannu gwybodaeth fel ffordd o gyfnerthu’r gymuned.

Rydym yn hynod falch cael cyhoeddi cyfres newydd o Adnoddau Artist. Y llynedd fe gomisiynwyd 4 o artistiaid i gyfrannu at ein hadnoddau ar-lein. Fe ymatebwyd yr artistiaid gan gynnig adnoddau gydag ystod eang o destunau.

g39 WARP ARTIST RESOURCES // ADNODDAU ARTIST g39 WARP


We welcome participation from people irrespective of disability, gender, sexual orientation, marital status, family responsibility, age, race, ethnic origin, nationality (subject to issue of work permit where required), trade union membership and activity, political or religious beliefs. // Rydym yn croesawu cyfanogiad gan bobl waeth beth fo’u hanabledd, rhyw, tueddfryd rhywiol, statws priodasol, cyfrifoldeb teuluol, oedran, hil, tarddiad ethnig, cenedligrwydd (yn ddarostungedig i gael trywdded gwaith pan fo angen), aelodaeth undeb llafur a gweithgarwch, credoau gwleidyddol neu grefyddol.


Recent Posts

Open Call Jerwood UNITe 2022 Galwad Agored

In 2022 we are pleased to offer 5 artists support on our UNITe Programme 2022. Details:         A nine-week residency programme Eligibility:         Early-career visual artists working in any media Closing date:         1st February 2022 Interviews (online):     17th February 2022 Programme Dates:       W/C 7th March 2022 to W/C 9th … Continue reading Open Call Jerwood UNITe 2022 Galwad Agored

Talk // Sgwrs: Heather Phillipson 20/08/21

20/08/21, 16.00-18.00 Booking is essential. Book here >> Archebu o flaen llaw yn hanfodol. Archebwch le ar Eventbrite yma >> Join Heather Phillipson and Holly Davey for a relaxed online teatime discussion about work, life and the places we find ourselves. Heather joined Holly during her exhibition at g39, The Conversation in 2017 in a … Continue reading Talk // Sgwrs: Heather Phillipson 20/08/21

Rebecca Moss in conversation with Mel Brimfield //Rebecca Moss mewn sgwrs gyda Mel Brimfield 12/08/21

12/08/21, 18.00-20.00 Archebu o flaen llaw yn hanfodol. Archebwch le ar Eventbrite yma >> Booking is essential. Book through Eventbrite here>> Join us for a relaxed conversation between Mel Brimfield and Rebecca Moss who has produced three new films for the SurveyII exhibition. Herd Mentality, Home Improvement and Pancake are a series of short videos … Continue reading Rebecca Moss in conversation with Mel Brimfield //Rebecca Moss mewn sgwrs gyda Mel Brimfield 12/08/21

More Posts