UNIT(e) Artist Talk – Claire Feeley

26 August
6:30 PM

 

Claire Feeley is a curator and writer based in London. Her curatorial practice includes exhibition-making, as well as collaborative projects combining art, architecture and performance. Forthcoming exhibition projects include collaborations with Seoul Museum of Art, Korea; and Art Tower Mito, Japan.

Curadur ac awdures yn Llundain yw Claire Feeley. Mae ei gwaith curadurol yn cynnwys creu arddangosfeydd, yn ogystal â phrosiectau cydweithredol sy’n cyfuno celf, pensaernïaeth a pherfformiad. Mae ei phrosiectau ar gyfer arddangosfeydd i ddod yn cynnwys cydweithio gydag Amgueddfa Gelf Seoul, Korea, a’r Art Tower Mito yn Japan.

www.tillwehavebuilt.com

///////////////////////////////////////////////