Unit(e) 2018

GWAHODDIAD AM GYFLWYNIADAU

Y dyddiad cau.
9 Ebrill am 10pm

Rydym yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan artistiaid sydd am gymryd rhan yn UNIT(e) 2018.
Rydym yn chwilio am gyflwyniadau sy’n agored ac yn arloesol, sy’n datblygu ymarfer stiwdio arbrofol neu syniadau ymchwil. Rydym eisiau clywed gan artistiaid sy’n cymryd cyfeiriad newydd yn eu gwaith neu’n dechrau cydweithrediad newydd.

Lawrlwythwch manylion llawn a gwybodaeth ar sut i wneud cais. 

Cyfle Cyfartal

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl waeth beth fo’u hanabledd, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, cyfrifoldeb teuluol, oedran, hil, cefndir ethnig, cenedligrwydd (yn ddarostyngedig i drwydded waith pan fo angen), aelodaeth a gweithgarwch undeb llafur, credoau gwleidyddol neu grefyddol. Cysylltwch â ni os ydych am dderbyn y ffurflen hon / gwneud cais mewn fformat gwahanol neu os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â hygyrchedd yn g39.