Shiftwork snow-delayed launch & talk

29060832_2152567251421842_1890997528444915552_o

Join us for the snow-postponed celebration
An invitation to // gwahoddiad i :

Daniel Baker
Shamus McPhee
Artur Conka
Billy Kerry

***ON Saturday 07 APRIL at 5pm /// Dydd Sadwrn 07 Ebrill a 5yp***
***Talk//Sgwrs gan: Dr Daniel Baker & Billy Kerry***

Preview // Rhagarddangosiad: 18.00 – 21.00
Ar agor: 4 Mawrth – 14 Ebrill / Open 4 March – 14 April

Shiftwork brings together four artists who through their work tease out a number of aesthetic and political issues concerning Gypsy, Roma and Traveller lives through cultural representation. Some of the works were previously shown as solo presentations as part of the Gypsy Maker project; an innovative and ground-breaking concept devised, owned and developed by the Romani Cultural & Arts Company. The aim is to commission established and emerging artists to develop new work that engages GRT communities and the wider public in dialogue about contemporary art and cultural perspectives. This 2018 project is supported by Arts Council of Wales and is commissioned and owned by the Romani Cultural and Arts Company.

///////////////////////////////////////////////

Mae Shiftwork yn dod a phedwar artist ynghyd sydd, drwy eu gwaith, yn tynnu allan nifer o faterion esthetig a gwleidyddol yn ymwneud a bywydau’r Sipsi, Roma a Theithwyr drwy eu cynrychioli’n ddiwylliannol. Cafodd rhai o’r gweithiau eu dangos yn flaenorol fel cyflwyniadau unigol fel rhan o’r prosiect Gypsy Maker; cysyniad arloesol a oedd yn torri tir newydd a gafodd ei ddyfeisio, ei berchnogi a’i ddatblygu gan the Romani Cultural & Arts Company. Y nod yw comisiynu artistiaid sefydledig a rhai sy’n dod i’r golwg i ddatblygu gwaith newydd sy’n ymgysylltu a chymunedau Sipsi, Roma a Theithwyr a’r gymuned ehangach mewn deialog ynghylch persbectifau celfyddydol a diwylliannol cyfoes. Caiff y prosiect 2018 hwn ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac fe’i comisiynwyd gan the Romani Cultural & Arts Company.

///////////////////////////////////////////////

Click here for facebook event and more information