Breakfast Club

Saturday / Dydd Sadwrn    28/04/18

10 am/yb – 12 pm/yp

Join us for Breakfast Club tomorrow morning for some breakfast treats and a nice cup of tea amongst friends. It’ll be a chance to see the new Sightseers show and hang out with me (the new intern)! Holly Davey will be here at 2pm in-conversation with Ellen Mara De Wachter for the launch of her new publication.

See you there!

 

Ymunwch hefo ni bore ‘fory am baned a ‘chydig o ddanteithion brecwast yn fy ‘Breakfast Club cyntaf i fel ‘intern’ newydd G39. Cyfle i weld y sioe ‘Sightseers’ newydd ac i sgwrsio ymysg ffrindiau. Hefyd, mi fydd Holly Davey yma am 2yp yn trafod hefo Ellen Mara De Wachter ar gyfer lawnsiad ei llyfr newydd.

Welai chi ‘fory!

Elin