Clwb Brecwast Eisteddfod Breakfast Club

Dydd Sadwrn / Saturday 4 Mis Awst / August

10am – 12pm

Cwrdd yn y Bwthyn ar y glaswellt y tu allan i dafarn y Waterguard, Bae Caerdydd (gweler y map isod)

Meet at the Bwthyn on the grass outside the Waterguard pub, Cardiff Bay (see map below)

Wythnos yma bydd Clwb Brecwast yn cael ei gynnal yn yr Eisteddfod. Dewch i gael rwbath bach i fwyta, paned a sgyrsiau cyn treulio’r prynhawn yn mynd o amgylch y maes ar antur fawr!

Peidiwch ag anghofio Carnifal y Môr gyda ffilm gan Megan Broadmeadow a cherddoriaeth Gruff Rhys am 10.30pm y noson honno.

This week Breakfast Club will be based at the Eisteddfod. Come along for some food and cups of tea / coffee, chats and then you can spend the afternoon going to see the what’s on offer in the venues around Cardiff Bay.

Don’t forget Carnifal y Môr with a Megan Broadmeadow screening and music by Gruff Rhys at 10.30pm that evening.