Cyfle Gwaith – Rheolwr Swyddfa g39

Mae’r rôl Rheolwr Swyddfa hon sydd newydd ei chreu yn gyfle i unigolyn sy’n dymuno datblygu ei brofiad presennol ym maes gweinyddu/rheoli sector y celfyddydau. Bydd y Rheolwr Swyddfa yn gweithio ledled y sefydliad yn datblygu systemau, yn cefnogi’r gwaith o gyflawni gweithgareddau, yn ennill dealltwriaeth, sgiliau a gwybodaeth ac yn adeiladu ar ei wybodaeth a’i rwydweithiau presennol.

Cyflog: £18,200 pro rata (dri diwrnod o’r wythnos / 0.6 swydd gyfwerth ag amser llawn).

Bydd y rôl yn cael ei pheilota rhwng mis Tachwedd 2018 a mis Mehefin 2019, gyda’r nod o wneud y swydd yn barhaol, yn unol â chyllid.

Am y Disgrifiad Swydd llawn, Manyleb y Person a manylion Sut i Wneud Cais lawrlwythwch y wybodaeth lawn yma.