Prosiectau Llyfrgell / Library Residencies May – July 2019

dvd_pirate.jpg

DVD Pirate, Thomas Goddard

g39

Rhiannon Lowe

16 Mai 2019 // 16th May 2019

6yp – 8yp // 6pm – 8pm

Am ddim. Croeso I bawb // Free. All welcome

Ym mis Mai, pan ddof yn ôl i’r llyfrgell yn g39, efallai caf barti bach, fyddai hynny’n iawn? Cerddoriaeth, sŵn, delweddau, dawnsio, diod, nadu, pobl yn marw yn y gornel – y math yna o beth. Byddaf yn clirio ar ôl hynny. Mae’r artist Rhiannon Lowe yn nodi diwedd ei harhosiad yn llyfrgell g39.

In May when I come back to the library at g39, I might have a bit of a party, that be OK? Music, noise, visuals, dancing, drink, caterwauling, people dying in the corner – that sort of thing. I’ll clear up afterwards. Artist Rhiannon Lowe marks the end of her stay in the g39 library.


g39

Thomas Goddard

14 Mehefin 2019 // 14th June 2019

6yp – 8yp // 6pm – 8pm

Am ddim. Croeso I bawb // Free. All welcome

Gall defnyddio llyfrgelloedd ymddangos fel peth rhyfedd yn oed y rhyngrwyd – rydym yn dal gafael arnynt fel cysyniad, er hiraeth, ond hefyd yn gweld gwerth mewn catalogio, casglu a chadw. Cyflwyna’r artist Thomas Goddard ffrwyth ei ymchwil i’r casgliad o ddarluniau symudol o fewn llyfrgell g39.

The use of libraries can seem like an oddity in the age of the internet – we cling to them as a concept, for nostalgia but also see the value in cataloguing, collecting and preserving. Artist Thomas Goddard presents the culmination of his research into the moving image collection within the g39 library.


g39

Freya Dooley

4 Gorffennaf 2019 // 4th July 2019

6yp – 8yp // 6pm – 8pm

Am ddim. Croeso I bawb // Free. All welcome

Rydw i’n gweithio gyda geiriau, darlun byw, sain a pherfformiad. Mae fy ngwaith yn aml yn cyfuno cyfeiriadau at waith llenyddol a’r diwylliant pop i greu monologau, dialogau a thraciau sain dameidiog, yn ogystal â gweithiau hanner ffuglennol ar ffurf hunangofiannau/bywgraffiadau. Mae’r artist Freya Dooley yn cynnal digwyddiad i nodi diwedd ei gwaith ymchwil o fewn llyfrgell g39.

I work with writing, moving image, sound and performance. My work often combines literary and pop culture references to create fragmented monologues, dialogues, soundtracks and auto/biographical semi-fictions. Artist Freya Dooley hosts an event to mark the end of her research within the g39 library.