Llyfrgell WARP Diealog / WARP Library Dialogue

 

WARP Library

g39

Llyfrgell WARP Diealog / WARP Library Dialogue

6 Gorffenaf 2019 // 6th July 2019

12yp – 2yp // 12pm – 2pm

Am ddim. Croeso I bawb. O clwb brecwast. // Free. All welcome. After breakfast club.
Free tickets here.

Ar ddiwedd Mehefin/ dechrau Gorffennaf, bydd tri diwrnod agored gyda chyfle i ddefnyddio’r llyfrgell, awgrymu llyfrau ar gyfer y casgliad, neu gyfle i fusnesa a gweld be ‘di be. Er bod y llyfrgell fel arfer ar agor ar ddyddiadau arddangosfeydd, mae’r diwrnodau agored yma yn gyfle, dros baned, i ddarganfod sut gellir defnyddio’r adnodd.

Ynghyd â’r diwrnod agored ar y 6ed o Orffennaf, bydd cyfres o gyflwyniadau gan artistiaid ynghylch archifau, dad-sefydliadoli, casgliadau, llyfrgelloedd intergelactig a’n llyfrgelloedd coll.

At the end of June / beginning of July, there will be three open days where you can use & peruse the library, recommend books for the collection, or just see what it’s all about. Although the library is usually open during exhibition dates, these open days will be a chance to have a cuppa and ask any questions at all about how you can use the resource!

Alongside the open day on the 6th July, there will also be an hour of artist presentations on, around and about archives, de-institutionalisation, collections, intergalactic libraries, & the libraries we’ve lost.