Preswylfa Llyfrgell Warp: Freya Dooley gyda Sam Hasler // Warp Library Residency Event: Freya Dooley with Sam Hasler

I’ve been thinking of the library as a space for sharing, reference swapping, borrowing, returning, stealing, stumbling across new things, rummaging. I’ve invited Sam Hasler to collaborate in this residency. We’ve been reading books, watching films, watching Youtube videos. Youtube is a library in itself.

We’ve been talking about writing a ‘novel’ together- or more accurately, a novelisation. Novelisations are films translated into novels. The book of the film, not the film of the book. They tend to be pulpy, hurriedly written and cheaply printed. There’s a lot of collectible novelisations of cult films. But there’s also one of ‘The Cable Guy’. Anything can be novelised if there’s a demand for it.

So we’re going to use the Warp Library to write a novelisation. We want to turn the space into a kind of writing studio, to write in a way that feels fast, intense and unnatural: in company, in conversation, editing and being edited. We are going to attempt to translate film into text, intentionally picking awkward material that does not translate simply.

On the 12th July we will be performing a reading-out-loud of these freshly written writes. We don’t know what you should expect yet.

See you there!

////

Dwi wedi bod yn meddwl am y llyfrgell fel gofod i rannu, i gyfnewid cyfeirnodau, benthyg, dychwelyd, dwyn, darganfod pethau newydd, chwilota. Rydw i wedi estyn gwahoddiad i Sam Hasler gydweithio gyda mi ar gyfer y breswylfa. Rydym wedi bod yn darllen llyfrau, gwylio ffilmiau, gwylio fideos YouTube. Mae YouTube yn llyfrgell ynddi’i hun.

Rydym wedi bod yn trafod ysgrifennu nofel gyda’n gilydd- neu i fod yn fanwl gywir, addasiad, cyfieithu ffilm i mewn i lyfr. Llyfr o’r ffilm, nid ffilm o’r llyfr. Mae’r rhain yn tueddu i fod yn bethau sothachlyd, wedi eu hysgrifennu ar frys a’u hargraffu’n rhad. Mae llawer o addasiadau o ffilmiau cwlt yn gasgladwy, ond mae yno hefyd addasiad o “The Cable Guy”. Gall unrhyw beth gael ei addasu i mewn i lyfr os oes galw amdano.

Felly rydym am ddefnyddio Llyfrgell Warp i ysgrifennu addasiad. Rydym eisiau newid y gofod i mewn i stiwdio ysgrifennu, i ysgrifennu mewn ffordd sy’n teimlo’n gyflym, dwys ac annaturiol: mewn cwmni, mewn sgwrs, golygu a chael ein golygu. Rydym am geisio cyfieithu ffilm i mewn i destun, gan ddewis defnydd lletchwith yn bwrpasol, defnydd sydd ddim yn cyfieithu yn syml.

Ar y 12fed o Orffennaf bydden yn perfformio, sef darllen yn uchel, y testunau newydd sbon yma. Does dim syniad gyda ni beth i ddisgwyl.

Welwn ni chi yno!