UNIT(e) 2019 call-out

D-pU_uCXkAAQqIL.jpg-large

18 Hydref – 21 Rhagfyr 2019

Dyddiadau cau ar gyfer gwneud cais: 5 Awst 2019

Rydym yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan artistiaid sydd am gymryd rhan yn UNITe 2019.

Rhaglen breswyl mewn stiwdio i artistiaid yw UNITe ar gyfer datblygu creadigol, arbrofi, ymchwil, trafodaethau beirniadol, a mwy.

Rydym am glywed yn benodol gan artistiaid sydd o bosib wedi cael eu darbwyllo rhag cymryd rhan mewn cyfleoedd tebyg yn y gorffennol. Rydym am i’n sefydliad fod yn agored, newid yn gyson a chroesawu pawb. Ar gyfer UNITe eleni, rydym am weld wynebau newydd, cwrdd â phobl newydd a gweld ymarferion newydd. Eleni, byddwn yn ffafrio ceisiadau gan artistiaid sydd heb weithio gyda g39 ar brosiect creadigol o’r blaen.

Gwybodaeth a sut i wneud cais (Cymraeg)

//

18 October – 21 December 2019

Deadlines for application: 5 August 2019

We are inviting expressions of interest from artists who wish to participate in UNITe 2019.

UNITe is an artist studio residency programme for creative development, experimentation, research, critical discussions, and more.

We particularly want to hear from artists who might have felt discouraged from taking part in similar opportunities in the past. We want our organisation to be open, constantly changing, and welcoming to all. For this year’s UNITe we particularly want to bring in new faces, meet new people and see new practices. This year we will favour applications from artists who have not previously worked with g39 on a creative project.

Information & how to apply (English)