Breakfast Club x RAT TRAP // Clwb Brecwast x RAT TRAP- g39

Have a natter and nibble on some nourishing foods that are commonly consumed at breakfast with RAT TRAP every Saturday morning from 10am. It’s free and (we like to think) fun as we’ve put together some workshoppy activities to keep you entertained and start your weekend off right. 

Breakfast Club: Say something in “International Art Welsh” 

Learn how to say things like: “As momentary forms become transformed through emergent and academic practice, the viewer is left with an epitaph for the limits of our future” BUT IN WELSH. OMG.
Saturday 29th February 2020, 10am-12pm

Breakfast Club: Ecsgwisit Corps

A technique invented by surrealists and perfected by RAT TRAP and friends.
Saturday 7th March 2020, 10am-12pm

Breakfast Club: Cardiff Cuts

Idealistic design for a shithole. Please arrive with a wheelbarrow full of enthusiasm and we’ll supply the collage materials.
Saturday 14th March 2020, 10am-12pm

Breakfast Club: The Life Hacks Verdict 

Can you really learn how to be friends with a furby, fold your laundry properly, make cheese on toast and play the piano while lying in bed with a cup of tea in your lap and only wearing one sock?
Saturday 21st March 2020, 10am-12pm

 

Bob bore Sadwrn o 10yb bydd cyfle i gael tamaid a chlonc dros fwyd brecwast-aidd (Yep, newydd ‘neud gair i fyny). Mae’n rhad ac am ddim ac (rydyn ni’n hoffi meddwl) yn hwyliog dros ben gan ein bod ni wedi llunio llu o weithgareddau i’ch diddanu ac i ddechrau eich penwythnos hefo bang! 

Clwb Brecwast: Dywedwch rywbeth yn “International Art Welsh”

Dysgwch sut i ddweud pethau fel: “As momentary forms become transformed through emergent and academic practice, the viewer is left with an epitaph for the limits of our future” OND YN GYMRAEG. OMG.
Dydd Sadwrn 29ain Mis Chwefror 2020, 10yb-12yp

Clwb Brecwast: Ecsgwisit Corps

Techneg a ddyfeisiwyd gan swrrealwyr ac a berffeithiwyd gan griw RAT TRAP a’u ffrindiau.
Dydd Sadwrn 7fed Mis Mawrth 2020, 10yb-12yp

Clwb Brecwast: Cyts Caerdydd

Dyluniadau delfrydol ar gyfer shithole. Os gwelwch yn dda dewch yn llu gyda berfa yn llawn brwdfrydedd ac os cofiwn deuwn ni â’r deunyddiau collage.
Dydd Sadwrn 14eg Mis Mawrth 2020, 10yb-12yp

Clwb Brecwast: Haciau Bywyd ayyb

A allwn ni wir ddysgu sut i fod yn ffrindiau gyda furby, plygu’ch dillad golchi yn iawn, gwneud caws ar dost a chwarae’r piano i gyd o gynhesrwydd eich gwely? Gyda phaned o de yn eich glin a gwisgo un hosan yn unig?
Dydd Sadwrn 21st Mis Mawrth 2020, 10yb-12yp