Diweddariad Coronafirws / Coronavirus update

Diweddariad Coronafirws / Coronavirus update

g39 a Warp ar gau nes bydd rhybudd pellach //

g39 and Warp are closed until further notice.

In response to increasing concerns about the spread of Covid-19 (coronavirus), and in order to protect the health and wellbeing of staff, visitors and volunteers, g39 has closed in Cardiff until further notice.

We have implemented a homeworking policy and will be following Government advice and recommendations in terms of future working practices. It is our intention to reopen as soon as possible and to offer access to exhibitions, our library and other facilities in due course.

Please check our website and social media channels for updates, and keep safe and healthy in these challenging times.

Mewn ymateb i bryderon cynyddol ynghylch lledaeniad Covid-19 (coronafirws), ac er mwyn amddiffyn iechyd a lles staff, ymwelwyr a gwirfoddolwyr, mae Warp a g39 wedi cau yng Nghaerdydd nes bydd rhybudd pellach.

Rydym wedi gweithredu polisi gwaith cartref a byddwn yn dilyn cyngor ac argymhellion y Llywodraeth o ran arferion gwaith yn y dyfodol. Ein bwriad yw ailagor cyn gynted â phosibl a chynnig mynediad i arddangosfeydd, ein llyfrgell a chyfleusterau eraill maes o law.

Edrychwch ar ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael diweddariadau, a chadwch yn ddiogel ac yn iach yn yr amseroedd heriol hyn.