Restless Practice: Plugged In

Lab ymchwil ar-lein yw Plugged In. Mae’n uno artistiaid traws ddisgyblaeth i adlewyrchu ar eu prosesau creadigol ac i fagu gwaith newydd drwy; archwilio offer digidol, cydweithrediadau o bell a chysylltiadau rhwng symudoldeb corfforol/digidol.

Yr artistiaid / ymchwilwyr a’r sefydliadau sy’n cymryd rhan yw Sam Carvosso, Fuji Hoffman, Teddy Hunter, and Marianne Vieulès. The project also works with Kultivera (Sweden) and g39 (Wales).

Mae Restless Practice yn brosiect ymchwil sy’n cael ei rhedeg gan ddwy artist Site Sit (Lauren Heckler + Sophie Lindsey) oedd am gael ei gynnal yn llyfrgell g39 cyn i’r amgylchiadau newid. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r ddwy i raglennu’r prosiect tu allan i’r llyfrgell.Mae’n archwilio ecoleg cynhyrchiant o fewn ymarferiad artistig, i grybwyll pa adnoddau, rhwydwaith mewnol a chysylltiadau sy’n angenrheidiol ar gyfer i ymarferiad cludadwy a safle ymatebol fod yn wir gynialadwy.

//

Restless Practice: Plugged in is an online research lab that brings cross disciplinary artists together to reflect on their creative processes and develop new work through; exploring digital tools, long-distance collaborations and relationships between physical/digital mobility.

The artists/ researchers and organisations participating in this strand are Sam Carvosso, Fuji Hoffman, Teddy Hunter, and Marianne Vieulès. The project also works with Kultivera (Sweden) and g39 (Wales).

Restless Practice is an on-going research project led by artist duo Site Sit (Lauren Heckler + Sophie Lindsey). It examines the ecology of productivity within artistic practice, to consider what resources, infrastructure and relationships are necessary for a portable, site responsive practice to be truly sustainable.