Cyfle: Interniaeth â Thâl // Opportunity: Paid Internship

Unite Intern

Period of employment: January – June 2022 (6 months)

Hours: 9.30am – 5.30pm (incl one hour lunch) 3 days per week during Weds – Sat. 

Pay: £18,018 FTE (0.6 = £10,810.80) based on Real Living Wage

Deadline for applications: Tuesday 4th January 2022, 11.59pm

g39 is seeking to appoint an Intern to facilitate the delivery of Jerwood UNITe 2022, to join our team during a busy and exciting period in our 2022 programme of activity. You will be in the early stages of developing a career in the visual arts sector. As the UNITe Intern you will gain training, experience and insight to the creative and operational processes involved in running an arts organisation and residency programme. This will equip you with skills, knowledge and connections that can support your career ambitions beyond the internship.

For full information and details on how to apply click here: Application Pack (English language)

//

Intern Jerwood Unite

Cyfnod cyflogaeth: Ionawr –  Mehefin 2022 (6 mis)

Oriau: 9.30am – 5.30pm (gan gynnwys awr ginio), tridiau’r wythnos, dydd Mercher i ddydd Sadwrn 

Cyflog: £18,018 cyfwerth ag amser llawn (0.6 = £10,810.80) yn seiliedig ar y cyflog byw gwirioneddol

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Mawrth, 4 Ionawr  2022, 11.59pm.

Mae g39 am benodi intern i hwyluso gwaith cyflwyno Jerwood UNITe 2021, i ymuno â’n tîm yn ystod cyfnod prysur a chyffrous yn ein rhaglen o weithgareddau ar gyfer 2021. Byddwch yn y camau cynnar o ddatblygu gyrfa yn sector y celfyddydau gweledol. Fel intern Jerwood UNITe, byddwch yn ennill hyfforddiant, profiad a mewnwelediad i’r prosesau creadigol a gweithredol sy’n rhan o gynnal rhaglen sefydliad a phreswyliad celfyddydol. Bydd hyn yn rhoi’r sgiliau, yr wybodaeth a’r cysylltiadau i chi sy’n gallu cefnogi eich uchelgeisiau gyrfa y tu hwnt i’r interniaeth.

Am wybodaeth lawn a manylion ar sut i wneud cais cliciwch yma: Pecyn Cais (Iaith Gymraeg)

Background image detail // manylion delwedd gefndir:  Gweni Llwyd – Jerwood UNITe 2021