Talk // Sgwrs: Katrina Palmer

Katrina Palmer, End Matter 2015. Image: Brendan Buesnel

g39 are really pleased to host Katrina Palmer for a talk this Summer. Friday 28th May 2021, between 6-8pm.

BOOK HERE

Katrina Palmer is Associate Professor of Fine Art at the Ruskin, and co-course leader of the MFA Programme; she is a Fellow of Lady Margaret Hall.

Palmer works with storytelling, distributing fragmented elements of narrative across found sites, audio environments, printed matter and performance. The site of writing and the process of attempting to materialise, edit and reformulate ideas is often articulated through the work. Attentive to uncertainties, bodily vulnerabilities and insecure environments, these situated narratives invite the audience to consider objects that are indicated, but not fully present.

Exhibitions include The Coffin Jump, Yorkshire Sculpture Park, The Time-Travelling Circus: the revised dossier concerning Pablo Fanque and the Electrolier, The Necropolitan Line (solo: Henry Moore Institute, Leeds, 2015) and ‘Absalon’s Cells’ in The Object (Documents of Contemporary Art series, Whitechapel Gallery/MIT, 2014). She received the Paul Hamlyn Award for Artists, 2014.

//

Rydym yn hynod falch o gael croesawu Katrina Palmer atom ar gyfer sgwrs yr haf hwn.  Dydd Gwener 28 Mai, rhwng 6pm ac 8pm

Katrina Palmer yw Darlithydd Cyswllt Celf Gain yn y Ruskin, a chyd-arweinydd cwrs rhaglen MFA; mae hi’n Gymrawd o Lady Margeret Hall. 

Mae Palmer yn gweithio gyda storïaeth, dosbarthu elfennau bratiog o naratif ar hyd mannau hapgael, amgylcheddau sain, sylwedd argraffedig a pherfformiad. Mae’r safle ysgrifennu a’r broses o drio materoli, golygu ac ail-dynnu syniadau yn aml yn ymgysylltu trwy’r gwaith. Sylwgar at ansicrwydd, bregusrwydd corfforol ac amgylcheddau ansicr, mae’r naratif gosodedig yn gwahodd y gynulleidfa i grybwyll gwrthrychau sydd yn cael eu dangos ond sydd ddim yno’n gyfan.

Mae arddangosfeydd yn cynnwys The Coffin Jump, Yorkshire Sculpture Park, The Time-Travelling Circus: the revised dossier concerning Pablo Fanque and the Electrolier, The Necropolitan Line (unigol: Henry Moore Institute, Leeds, 2015) a ‘Absalon’s Cells’ yn 2014) The Object (cyfres Documents of Contemporary Arts, Whitechapel Gallery/MIT, 2014). Derbyniodd y Paul Hamlyn Award for Artists, 2014.