Talk //Sgwrs : Libita Sibungu / Dyddiad Newydd / New Date: 24/07/21 – 14.00


To book a place >>>
Cliciwch yma i archebu >>>

Libita Sibungu’s solo and collaborative projects explore the political and spiritual relationships between the landscape and the body – told through personal and collective histories connecting diasporic legacies. Research is shared through embodied acts of digging; in earth, in records – revealing lost, and buried testimonies emerging out of fugitive experiences. Installations, performance, print, text and sound, help bring to life ongoing conversations surrounding the possibilities of a living archive.

Sibungu is a British-Namibian artist based in Bristol, projects of note have been presented with; Temple Bar Gallery, Ireland, (2021), Gasworks, Somerset House, Spike Island, (all UK) and Cabaret Voltaire, Switzerland, (2019); Whitstable Biennale; Eastside Projects, (all UK) and Kalashnikovv Gallery and the Bagfactory, Johannesburg (2018); South London Gallery, UK, and Diaspora Pavilion, 57th Venice Biennale, Italy (2017). Sibungu is also the recipient of the Paul Hamlyn Foundation Award and Henry Moore Foundation Grant Award (2020).

Mae prosiectau unigol a chydweithredol Libita Sibungu yn archwilio’r perthnasoedd gwleidyddol ac ysbrydol rhwng y dirwedd a’r corff – a adroddir trwy hanesion personol a chyfunol sy’n cysylltu cymynroddion diasporig. Rhennir ymchwil drwy weithredoedd ymgorfforedig o gloddio; yn y ddaear, mewn cofnodion – – datgelu tystiolaethau coll a chladdedig sy’n deillio o brofiadau ffo. Mae gosodiadau, perfformiad, print, testun a sain, yn helpu i ddod â sgyrsiau parhaus ynghylch posibiliadau archif fyw yn fyw.

Mae Sibungu yn arlunydd Prydeinig-Namibia wedi’i leoli ym Mryste, dangoswyd prosiectau o bwys yn; Temple Bar Gallery, Ireland, (2021), Gasworks, Somerset House, Spike Island, (all UK) and Cabaret Voltaire, Switzerland, (2019); Whitstable Biennale; Eastside Projects, (all UK) and Kalashnikovv Gallery and the Bagfactory, Johannesburg (2018); South London Gallery, UK, and Diaspora Pavilion, 57th Venice Biennale, Italy (2017). Sibungu is also the recipient of the Paul Hamlyn Foundation Award and Henry Moore Foundation Grant Award (2020).