g39 Artist Resources // Adnoddau Artist g39 – Shaun James

Gallwch Argraffu Sgrin // You Can Screen Print

Shaun James has put together this series of screen printing training videos. //

Mae Shaun James wedi rhoi at ei gilydd cyfres o fideos hyfforddi argraffu sgrin.

If you’re interested in making your own screen prints, then this video series gives detailed, clear
instructions and advice, showing everything you’ll need to know.

Os oes gennych ddiddordeb mewn creu printiau sgrin eich hunain, mae’r gyfres hon yn cynnig
cyngor a chyfarwyddiadau manwl a chlir, gan ddangos yr hyn sydd angen i chi wybod.


Shaun’s practice is broadly based around printmaking: focusing on screen printing. He is interested in the idea of being led in his image making by the materials at hand and by chance circumstances that arise in the process of making. He plays with new processes as a means to both understand them and expand upon them leading his work forward; creating tangents that evolve beyond their original motivation, shedding and absorbing as the process unfolds.

Mae ymarferiad Shaun wedi ei seilio yn fras ar argraffu; yn ffocysu ar argraffu sgrin. Mae ganddo ddiddordeb yn y syniad o gael ei arwain yn ei ddarlunio gan y deunyddiau wrth law a’r amgylchiad siawns sy’n codi yn y broses o greu. Mae’n chwarae gyda phrosesau newydd fel modd i’w deall ac i’w datblygu ymhellach, sy’n arwain ei waith ymlaen, yn creu tangiadau sy’n datblygu tu hwnt i’w ysgogiad gwreiddiol, yn gollwng ac amsugno wrth i’r broses ymagor.