A View From the Side Podcast // Podlediadau – Jerwood UNITe Special

These three podcast episodes have been created & produced by g39’s Jerwood UNITe intern, Rosie Clement Hennion. Over the course of the nine week UNITe 2021 residency, Rosie interviewed the 5 artists about their experience on the programme, their earliest memories of art and discussed how the residency has shaped their practices going forward.

Mae’r tair pennod podlediad hyn wedi eu creu a’u cynhyrchu gan intern Jerwood UNITe g39, Rosie Clement Hennion. Dros gyfnod preswyl o 9 wythnos gyda UNITe, cyfwelodd Rosie y 5 artist am eu profiadau ar y rhaglen, eu hatgofion cyntaf o gelf a sut mae’r breswylfa wedi siapio eu hymarferion wrth symud ymlaen.

With partnership from Jerwood Arts, g39 was able to support:

Gyda phartneriaeth gan Jerwood Arts, roedd modd i g39 gefnogi:

Click here to listen on // Cliciwch yma i wrando >> Spotify / Apple Podcasts