Talk // Sgwrs: Heather Phillipson 20/08/21

20/08/21, 16.00-18.00

Booking is essential. Book here >>

Archebu o flaen llaw yn hanfodol. Archebwch le ar Eventbrite yma >>

Join Heather Phillipson and Holly Davey for a relaxed online teatime discussion about work, life and the places we find ourselves.

Heather joined Holly during her exhibition at g39, The Conversation in 2017 in a talk. With so many changes in the last few years, in the world as well as within their own practices, we revisit that ongoing ‘conversation’ between them both.

Heather Phillipson works across video, sculpture, web projects, music, drawing and poetry. RUPTURE NO 1: blowtorching the bitten peach, her vast, audiovisual and sculptural commission for the Duveens Galleries at Tate Britain, runs until January 2022 and THE END, her sculpture for the Fourth Plinth, Trafalgar Square, is up until July 2022. Other recent commissions include new audio-collages for Radio 3 and Art on the Underground in 2020, installations for the Shanghai Biennial 2021, Sharjah Biennial 14 and the Martin Gropius Bau, Berlin, both in2019, and a major solo show at BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead, in 2018.

Phillipson is also an award-winning poet and has published five volumes of poetry. Her most recent collection is ‘Whip-hot & Grippy’, published by Bloodaxe Books in 2019. She received the Film London Jarman Award in 2016 and was awarded the European Film Festival selection at the 47th International Film Festival Rotterdam in 2018.

Holly Davey‘s practice incorprates photography, video, text, sculpture and performance. She works with ideas around absence, place and archive. She has had a number of commissions working with collections and archives including Here is Where We Came From at Plymouth Museum and Gallery; There is No There There, A La Ronde, Exeter; Here Is Where We Meet, for Situtations,  The Nameless Grace, Holburne Museum, Bath; and Nothing Is What It Is Because Everything Is What It Isn’t, National Museum Wales. 

Her most recent show, a solo exhibition, A Script for an Archive at Chapter, Cardiff and Danielle Arnaud Gallery, London, 2020, was developed at The British School at Rome, 2019. She had a major solo show The Conversation at g39, Cardiff in 2017 and in 2017. She has recently gained a PhD place at The Slade School of Fine Art, London commencing in Autumn 2021. 

munwch a Heather Phillipson a Holly Davey ar gyfer trafodaeth hamddenol ar-lein am waith, bywyd a’r llefydd rydym yn darganfod ein hunain.

Ymunodd Heather ag Holly yn ystod ei harddangosfa yn g39, The Conversation yn 2017 mewn sgwrs.. Gyda chymaint o newidiadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn y byd yn ogystal gyda’u hymarferiadau ei hunain, rydym yn ailymweld a’r ‘sgwrs’ cyfredol hon rhwng y ddwy.

Mae Heather Phillipson yn gweithio gyda fideo, cerflunwaith, prosiectau gwe, cerddoriaeth, darlunio a barddoniaeth. Mae RUPTURE NO 1: blowtorching the bitten peach sef ei chomisiwn cerfluniol a chlywedol anferth ar gyfer y Duveens Galleries yn Tate Britain, yn rhedeg tan Ionawr 2022 ac mae THE END, ei cherflun ar gyfer y Fourth Plinth, Sgwâr Trafalgar yno tan Orffennaf 2022. Mae comisiynau diweddar yn cynnwys collages sain ar gyfer Art on the Underground, Radio 3, 2020, gosodiadau ar gyfer y Shanghai Biennial 2021, Sharjah Biennial 14 a’r Martin Gropius Bau, Berlin, y ddau yn 2019, a sioe unigol yn BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead yn 2018.

Mae arfer Holly Davey yn seiliedig ar lens gan weithio’n agos gyda syniadau ynghylch y cof, lleoliad a chasgliadau o’r archif sydd yn bennaf ar-lein ac wedi’u lleoli mewn llyfrgell / amgueddfa. 

Mae ganddi ddiddordeb mewn treftadaeth lleoliad neu gasgliad – yn arbennig ei hanes cymdeithasol a gollwyd neu a anghofiwyd ar y cyfan. Mae ganddi ddiddordeb mewn ymchwilio a datblygu syniadau sy’n archwilio’r cysyniadau o ffaith a ffuglen, gan gymylu’r ffiniau a gwneud i’r gynulleidfa gwestiynu beth sy’n real? 

Mae ei sioeau diweddar yn cynnwys  A Script for an Archive yn Danielle Arnaud Gallery, Llundain a mwyaf diweddar yn Chapter, Caerdydd. Datblygwyd y sioe o waith ymchwil yn ystod ei hamser yn The British School at Rome yn 2019.