GALWAD AGORED>> OPEN CALL>>

g39 Fellowship 2022//
Cymrodoriaeth g39 2022

Applications are now open for the 2022 g39 Fellowship Programme! // Gwnewch gais nawr ar gyfer Rhaglen Gymrodoriaeth g39 2022!

A five-year initiative by g39 as part of the Freelands Artist Programme. // Menter pum mlynedd gan g39, gyda chymorth gan Freelands Artist Programme.

Artist gweledol sy’n byw yng Nghymru ac sy’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng // Wales based visual artists working in any media

Ffi o £10,000 dros ddwy flynedd.
A fee of £10,000 over two years
Support with access costs, travel and accommodation. // Cefnogaeth gyda llety, teithio ac unrhyw anghenion mynediad.

Application Form: ENG
Ffurlen Lais: CYM
Application Form: Large Type ENG
Ffurlen Lais: Argraffu Mawr CYM