ACW Creative Wales-British School at Rome Fellowship 2019-20

Bydd Cymru Greadigol – Cymrodoriaeth British School at Rome yn gyfle gwerthfawr i artist ar adeg arwyddocâol yn eu gyrfa, sy’n byw yng Nghymru, i ymgymryd â phreswyliad tri mis yn Rhufain.

Mae’r Gymrodoriaeth yn agored i unigolion creadigol eithriadol, uchelgeisiol a dychmygus, sydd yn gweithio ym maes y celfyddydau gweledol. Bydd yn rhoi cyfle arbennig i ddatblygu gyrfaoedd yr artistiaid a ddewiswyd, yn cynyddu proffil artistig o Gymru yn rhyngwladol, ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’r celfyddydau gweledol yng Nghymru.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y Gymrodoriaeth a manylion ar sut i ymgeisio ar wefan y BSR.

Mae dyddiad cau’r cais am 5.00pm ddydd Gwener 19 Hydref 2018.

Sut i Ymgeisio

The Creative Wales–British School at Rome Fellowship will provide a valuable opportunity for an artist at a significant juncture of their career, who lives in Wales, to undertake a three-month residency in Rome.

The Fellowship is open to exceptional, ambitious and imaginative creative individuals, working within the visual arts artform. It will provide an exceptional opportunity for career development for the artists selected, increase Wales’s artistic profile internationally, and make an invaluable contribution to creative Wales.

Further information upon the Fellowship and details of how to apply can be found on the BSR website.

The application deadline is at 5.00pm on Friday 19th October 2018.

How to Apply