Amdanom

Read in English

warpweb

Mae Warp wedi’i leoli yn g39 yn Oxford Street, Caerdydd, a’i nod yw darparu adnoddau a gwasanaethau. Mae’r ystafell adnoddau’n gweithredu fel canolfan alw-i-mewn i unrhyw artistiaid sydd am fanteisio ar yr adnoddau penodol sydd gennym i’w cynnig ar gyfer gweinyddu ymarfer celfyddydol. Mae yma sganiwr, gweithfan Mac gyda Final Cut Pro a meddalwedd defnyddiol arall, a gallwch ddefnyddio ein peiriant argraffu.

Yn y Llyfrgell mae silffoedd yn dal cyhoeddiadau a chyfnodolion ar draws sawl categori gan gynnwys Llyfrau Artistiaid, Pensaernïaeth, Catalogau, Clyweled, Celf Gyhoeddus a Monograffau. Gellir pori drwy enwau’r cyhoeddiadau ar-lein drwy dudalen y Llyfrgell ond gallwch ddod i mewn i ddefnyddio’r Llyfrgell hefyd fel man tawel ar gyfer darllen, ysgrifennu ac ymchwilio.

Rydym yn cynnal rhaglen barhaus o sesiynau cymar-i-gymar a wyneb yn wyneb sy’n rhoi cyfle i artistiaid siarad am eu hymarfer gyda staff yr oriel, a bydd cyfres o seminarau a sgyrsiau gan artistiaid yn rhoi cyfle i chi glywed yn uniongyrchol am wahanol foddau ar ymarfer cyfoes. Gallwch alw i mewn am sgwrs hefyd neu anfon gair atom i holi ynglŷn â Mentora ac arweiniad.

Rydym ar agor o 11am – 5pm o ddydd Mercher i ddydd Sadwrn, felly os hoffech fanteisio ar unrhyw rai o’r adnoddau sydd ar gael, cofiwch gysylltu.