Cyfle am swydd – Goruchwyliwr Oriel Cyfnod Penodol

Dyddiad Cau: dydd Llun 6 Mawrth am 5yh

Mae Criw Celf yn recriwtio Goruchwylwyr Oriel at eu harddangosfa sydd ar ddod yn 11 Arcêd y Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1AW.  Mae’r gwasanaethau ar gyfer Criw Celf dros dro am dâl yn ôl yr awr. Bydd gofyn i’r goruchwylwyr fod ar gael ar yr holl ddyddiadau sy’n dilyn neu rai ohonynt rhwng 11.45 i agor yr Arddangosfa a 16.10 i gloi ac i ddychwelyd yr allwedd. Mae un ar ddeg o hanner diwrnodiau ar gael a dau oruchwyliwr ar yr un pryd yn y man arddangos.

Iau 9 Mawrth, Gwener 10 Mawrth, Sadwrn 11 Mawrth,
Iau 16 Mawrth, Gwener 17 Mawrth, Sadwrn 18 Mawrth,
Iau 23 Mawrth, Gwener 24 Mawrth, Sadwrn 25 Mawrth,
Iau 30 Mawrth, Gwener 31 Mawrth.

Dyletswyddau’r Goruchwylwyr

Cadw llygad ar fannau’r oriel, ymorol am ddiogelwch celfweithiau, sôn am unrhyw ddigwyddiadau wrth un o aelodau Criw Celf
Gofalu am y cyhoedd, rhoi gwasanaeth cwsmeriaid rhagweithiol i’r cyhoedd
Cydnabod ymwelwyr yn weithredol a rhannu gwybodaeth ynghylch yr arddangosfa bresennol ac unrhyw ymholiadau eraill perthnasol ynghylch Criw Celf/Actifyddion Artistig
Rhoi gwybod i dîm Criw Celf ar unwaith os bydd niwed i’r adeilad neu i unrhyw gelfwaith, os bydd unrhyw achosion iechyd a diogelwch neu ddiogeledd, ac am unrhyw argyfyngau eraill allai ddigwydd.
Gwneud arolygon o ymwelwyr ar ran Criw Celf
Ymlynu wrth reoliadau Iechyd a Diogelwch, cynorthwyo ymwelwyr â gofynion mynediad, a hefyd cynnig cymorth i’r cyhoedd yn ystod gweithdrefnau gwacáu mewn argyfwng.
Rhoi help llaw â threfnu sylfaenol digwyddiadau
Cynorthwyo ag agor a chau’r arddangosfa oddi ar y safle

Manyleb y Person
Hanfodol:

• Gallu gweithio’r oriau gofynnol
• Gwybodaeth ymarferol ynghylch Iechyd a Diogelwch
• Sgiliau ardderchog gwasanaethau cwsmeriaid
• Personoliaeth hyderus, glên a sgiliau cyfathrebu rhagweithiol
• Diddordeb yn y celfyddydau gweledol cyfoes

Dymunol:
• Adnabod y cyffiniau
• Profiad blaenorol o oruchwylio oriel
• Sgiliau iaith

Gwybodaeth am y Gwaith

• Cytundeb dros dro
• Mae Goruchwylwyr Oriel yn atebol i’r Cynhyrchydd Prosiectau neu Dîm Actifyddion Artistig
• Mae’r tâl yn £8.00 yr awr

Anfonwch eich CV a’ch cais at Tom Goddard, Cynhyrchydd Prosiectau: tom@artsactive.org.uk
Mae’r fformat yn rhydd ond cofiwch ddefnyddio Manyleb y Person yn ganllaw.