Gwirfoddoli

Read in English

warp vol soc1

Mae ein gwirfoddolwyr yn griw dymunol iawn sy’n rhoi eu hamser, eu hegni a’u cefnogaeth i helpu rhedeg g39 yn ddidrafferth. Mae sawl mantais i’w cael o wirfoddoli mewn unrhyw oriel. Yn gyntaf, ac yn anad dim, dyma’r ffordd fwyaf uniongyrchol o fod yn rhan o’r hyn sy’n digwydd ym myd celfyddyd, lle gallwch gyfarfod ag unigolion eraill cydnaws a chael mewnwelediad gwerthfawr i’r modd y mae oriel yn gweithio. Mae bod yn rhan o’r hyn sy’n mynd ymlaen, a gwneud i bethau ddigwydd, yn gyffrous ac yn datblygu’r rhwydwaith gynnal sy’n hollbwysig i bawb sy’n gweithio yn y celfyddydau.

Rydym yn griw cyfeillgar yn g39 ac wrth ymuno â ni gallwch ennill profiad a sgiliau mewn meysydd fel gosod arddangosfa, cynorthwyo mewn digwyddiadau, cyhoeddusrwydd a chynnal Llyfrgell. Rydym yn eich gwerthfawrogi fel artistiaid hefyd ac eisiau i chi elwa cymaint ag y gallwch o weithio gyda ni, felly os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch beth yr hoffech ei wneud gyda ni, neu agweddau penodol yr hoffech ddod i wybod mwy amdanynt, fe wnawn ein gorau i ateb y gofyn.

Os hoffech wirfoddoli gyda ni, lawrlwythwch y ffurflen a’i dychwelyd wedi ei chwblhau i intern@g39.org   Ffurflen Gwirfoddolwr Newydd

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â  ellie@g39.org