Lleoliad Gwaith Curadurol Oriel Mwldan – Galwad am geisiadau

Mae Theatr Mwldan, Aberteifi, mewn cydweithrediad ag Oriel Davies, Y Drenewydd, Powys yn edrych am Brentis a chanddo/chanddi radd neu radd ôl-raddedig i helpu curaduro a rheoli arddangosfeydd celf weledol 2017/18 yn Oriel Mwldan.

Bydd y cyfnod lleoliad gwaith yn rhedeg am 2 diwrnod llawn (0.4 yn gyfwerth ag amser llawn) yr wythnos dros 12 mis. Bydd y gweithiwr yn derbyn cyflog o £14,249 pro rata.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 3 Awst, 5yp 2017
Dyddiad Cyfweliad: 9 Awst 2017

I gael gwybodaeth lawn a manylion ynghylch sut i wneud cais ewch i wefan y Theatr Mwldan