Man Cysylltu: comisiynu cyfle

Mae Dinas a Sir Abertawe (DASA) am benodi artist gweledol i dderbyn comisiwn i greu gwaith celf dros dro sydd â naws gymdeithasol sy’n ymateb i’r safle. Bydd y gwaith yn defnyddio bywiogrwydd ac amrywiaeth cymunedau lleol sy’n byw ac yn gweithio yn ardal Heol San Helen a Heol Bryn-y-môr, Abertawe.

Cynigir ffi o £5,000 heb gynnwys TAW ar gyfer y comisiwn. Mae’r ffi’n cynnwys yr holl waith a wneir, a threuliau a chostau cynhyrchu, gosod a theithio.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw:  canol dydd, ddydd Llun 11 Medi 2017

Am wybodaeth lawn a manylion ar sut i ymgeisio lawrlwythwch briff yr artist, Man cysylltu.