Sesiynau Un-i-Un / One-to-One sessions

Sesiynau Un-i-Un yn sesiynau am ddim gydag aelod o staff g39 neu artistiaid neu guraduron sy’n ymweld. Mae manylion dyddiadau sesiwn Un-i-Un y gellir eu bwcio yn cael eu hysbysebu trwy ein gwybodaeth argraffedig a’n calendr ar gyfer pob tymor oriel, mae’r rhain ar gael o’r oriel neu’n cofrestru fel trwy ein ffurflen ar-lein i gael y rhain trwy’r post. Cyhoeddir gwybodaeth am sesiynau Un i Un sydd ar ddod hefyd ar ein gwefan a thrwy sianeli cyfryngau cymdeithasol. Am fwy o wybodaeth neu i ofyn cwestiwn, cysylltwch â cinzia@g39.org

One-to-Ones are free sessions with a member of g39 staff or visiting artists or curators. Details of bookable One-to-One session dates are advertised via our printed information and calendar for each gallery season, these are available from the gallery or sign up as via our online form to recieve these by post. Information on upcoming One-to-One sessions is also published on our website and via social media channels. For more information or to ask a question contact cinzia@g39.org