Opportunity: Warp Intern

Warp Intern (Wales Artist Resource Programme) g39, Cardiff

6 months part time 2 days per week, 18th October 2017 – 18th April 2018

Salary: £13,650 p/a – pro rata at two days per week (0.4 wte)

Period: The job is offered as a fixed term contract for 6 months.

Warp are pleased to announce that we are now looking for a new intern to work alongside the Warp Programme Coordinator and the Programme Assistant to help deliver the programme’s services. The Intern position is aimed at those with some experience with an arts organisation who wish to develop their skills further through training, hands-on experience and direct engagement with the sector.

While the internship is open to both arts practitioners and non-practitioners alike knowledge and understanding of contemporary art is essential. The Intern will be responsible for co-ordination of volunteers, administration relating to Warp schemes and have the opportunity to liaise with both the marketing and exhibition teams at g39.

For full information and details of how to apply download the application pack.

Deadline for applications: Tuesday 3rd October 2017

Those shortlisted will be invited to attend an interview on: Wednesday 11th October 2017.

We welcome applications from people irrespective of disability, gender, sexual orientation, marital status, family responsibility, age, race, ethnic origin, nationality (subject to issue of work permit where required), trade union membership and activity, political or religious beliefs. Please contact us if you want to receive this form/ apply in a different format.

Due to the nature of funding current undergraduate students are not eligible to apply for this position.

Cyfle: Intern Warp

Intern Warp (Wales Artist Resource Programme) g39, Caerdydd

Chwe mis, dau ddydd yr wythnos, 18 Hydref 2017 – 18 Ebrill 2018  

Cyflog: £13,650 y flwyddyn – pro rata yn seiliedig ar ddau ddydd yr wythnos (0.4 swydd gyfwerth ac amser llawn)

Cyfnod: Cynigir y swydd ar gontract am gyfnod penodol o chwe mis.

Mae’n dda gan Warp gyhoeddi ein bod bellach yn chwilio am intern newydd i weithio ochr yn ochr â Chydlynydd Rhaglen a Chynorthwyydd Rhaglen Warp i gynorthwyo yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau’r rhaglen. Mae’r swydd intern ar gyfer y rhai sydd â rhywfaint o brofiad gyda sefydliad celfyddydol sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymhellach trwy hyfforddiant, profiad ymarferol ac ymgysylltu’n uniongyrchol â’r sector.

Er bod yr interniaeth ar agor i ymarferwyr celfyddyd a’r rhai nad ydynt yn ymarferwyr celfyddyd fel ei gilydd, mae meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â chelfyddyd gyfoes yn hanfodol. Bydd yr intern yn gyfrifol am gydlynu gwirfoddolwyr a gwaith gweinyddol mewn perthynas â chynlluniau Warp, ac yn cael y cyfle i gysylltu â’r tîm marchnata a’r tîm arddangosfeydd yn g39.

Am wybodaeth lawn a manylion ynghylch â sut i wneud cais, lawrlwythwch y pecyn ymgeisio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mawrth 3 Hydref 2017

Wedyn bydd y rhai sy’n cyrraedd y rhestr fer yn cael eu gwahodd i fynychu cyfweliad ar: Dydd Mercher 11 Hydref 2017

Rydym y croesawu ceisiadau gan bobl ni waeth beth fo’u hanableddau, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, cyfrifoldebau teuluol, oedran, hil, cefndir ethnig, cenedligrwydd (yn ddarostyngedig i drwydded waith pan fo angen), aelodaeth a gweithgarwch undeb llafur, neu gredoau gwleidyddol neu grefyddol. Cysylltwch â ni os ydych am dderbyn y ffurflen hon/gwneud cais mewn fformat gwahanol.

Oherwydd natur y cyllid cyfredol, nid yw myfyrwyr israddedig yn gymwys i wneud cais am y swydd hon.

Opportunity: Bursaries for Jamboree 2018 with LOW PROFILE

When: 28th June -1st July 2018

Where: Dartington Estate near Totnes

Jamboree 2018 is a bespoke artist-led professional development event bringing together 150 visual artists, curators & programmers in a relaxed outdoor setting, on the Dartington Estate near Totnes, Devon, UK.

Across 4 days, attendees will navigate LOW PROFILE’s participant-built programme of presentations, micro-exhibitions, activities and discussions to share practice. Developed in partnership with a-n (the Artists Information Company), Jamboree 2018 also offers the chance to stop, engage, interact and recharge in a positive, critically-engaged environment.

Warp has an opportunity to select 3 Wales based artists to receive bursaries to participate in Jamboree 2018.

Eligibility: visual artists, curators, programmers & arts organisers based in Wales.

To apply:  read the information provided on the Jamboree website and fill out the Bursaries Application Form 

The bursaries will be selected by Warp & LOW PROFILE

Deadline: midnight 20th October 2017

End/ Diwedd – UNIT(e) closing event

8 September 18:00 – 22:00

We’d like to invite you to the closing event at UNIT(e) Summer School.

This will be a chance to see what the artists have been doing during their residencies. You can visit their studio spaces, see their artworks, ideas and research that they have been developing here. During the UNIT(e) season we devote the entire building to art practice.

The Summer School artists are: Emily Fryer, Paul Eastwood, Liam O`Connor, Megan Winstone, Jennifer Taylor, Johana Hartwig, Jon Ratigan, Neasa Terry, Clio Ryan, Philippa Brown, Rhiannon Lowe, Anne-Mie Melis & Roger Lougher plus MadeInRoath artist Emily Price.

UNIT(e) Artist Talk – Claire Feeley

26 August
6:30 PM

 

Claire Feeley is a curator and writer based in London. Her curatorial practice includes exhibition-making, as well as collaborative projects combining art, architecture and performance. Forthcoming exhibition projects include collaborations with Seoul Museum of Art, Korea; and Art Tower Mito, Japan.

Curadur ac awdures yn Llundain yw Claire Feeley. Mae ei gwaith curadurol yn cynnwys creu arddangosfeydd, yn ogystal â phrosiectau cydweithredol sy’n cyfuno celf, pensaernïaeth a pherfformiad. Mae ei phrosiectau ar gyfer arddangosfeydd i ddod yn cynnwys cydweithio gydag Amgueddfa Gelf Seoul, Korea, a’r Art Tower Mito yn Japan.

www.tillwehavebuilt.com

///////////////////////////////////////////////

Continue reading

UNIT(e) Artist Talk – Georgie Grace

23 August
6:30 PM

Georgie Grace is interested in the effects screen based media have on our states of mind. She currently makes environments for video production using the Unity game engine. Her landscapes are populated by patterns, textures, and objects photographed from the real world.

Mae Georgie Grace yn ymddiddori yn yr effeithiau y mae cyfryngau ar sgrin yn eu cael ar ein meddyliau. Mae gwneud amgylcheddau ar gyfer cynhyrchu fideos ar hyn o bryd gan ddefnyddio’r injan gemau Unity. Caiff ei thirweddau eu creu trwy luniau a dynnir o batrymau, ansoddau a gwrthrychau yn y byd go iawn.

http://www.georgiegrace.net/

///////////////////////////////////////////////

Continue reading

UNIT(e) Artist Talk – Kevin Hunt

19 August
6:30 PM


We are pleased to invite Kevin Hunt to Cardiff to discuss his practice and upcoming projects.

Kevin Hunt is an artist, independent curator and lecturer based in Liverpool with a predominantly sculptural practice. He recently released the ARTIST-LED HOT 100 (volume ii), a follow on from his 2013 publication. In the Autumn of 2017 he will launch fs, a free school running for 12 months in Liverpool.

 

www.kevin-hunt.co.uk

///////////////////////////////////////////////

Continue reading

UNIT(e) Artist Talk – Tom Dale in conversation with Ben Borthwick

12 August
6:30 PM

Join us, grab a drink, and hear independent curator and writer Ben Borthwick in conversation with Tom Dale, an artist who works with film, sculpture, performance and installation whose current film ‘A Cage For Voices’ commissioned by Channel 4 TV will be broadcast in August.

Ben Borthwick: Independent curator and writer with expertise in contemporary art, Modernism and sound. Working in the UK and internationally Ben is currently director of the MIART talks and Artistic Director of Plymouth Arts Centre.

Formerly CEO and artistic director of Cardiff’s Artes Mundi (2010-2012) and assistant curator at Tate Modern (2003-2010), in his recent capacity as independent curator Borthwick has been working with the visual artists Andrea Büttner, Rosa Barba and Knut Asdam to develop new commissions and international touring projects.

 

Tom Dale: Born Kendal, UK 1974. A Goldsmiths graduate and former Doctoral researcher at Anglia Ruskin University, Cambridge, he is the recipient of numerous grants and awards.

His work is regularly featured in publications such as Flash Art, ArtReview, Art Monthly, The Guardian, Time Out, Dazed & Confused and World of Interiors. Recent solo exhibitions at the John Hansard gallery, Southampton and NIMAC, Cyprus, presented ambitious bodies of work that included film, sculpture, performance and installation. Forthcoming commissions for Centre for Contemporary Art, Christchurch, New Zealand and Museu de Arte de Brasília will continue in this vein. His current film ‘A Cage For Voices’ commissioned by Channel 4 TV will be broadcast in August 2017. A forthcoming publication ‘Volatile Structures’ includes texts by writer and Guardian critic Brian Dillon; Jon Wood, head of research at the Henry Moore Foundation and curator and critic Jennifer Thatcher. He is represented by Copperfield Gallery, London and Aeroplastics, Brussels.

http://www.daletom.com/

///////////////////////////////////////////////

Continue reading

Sound / Circuit Sniffers / Contact Mics

Workshop with Ian Watson

Thursday 3rd August 2017 11am – 5pm 


This workshop will include exploration of electromagnetic sound – during the day we will build and test ‘circuit sniffers’. These are simple electromagnetic pickups that allow us to listen-in on the behaviour of electronic circuits. The principals we will explore in doing so relate to ‘natural radio’ and very low frequency radio. There will be demonstration of how these simple tools can be expanded upon and played with via other sound apparatus for various outcomes.

Attendees will also make and test contact microphones from piezoelectric discs (formed of a crystal compound that reacts to pressure). Using these and small, battery powered amplifiers we will explore micro-acoustics, the sound of objects and by-products of amplified sound such as feedback & the physical interaction with sound via play and demonstrations.

Workshop participants will take the items made & used during the workshop for further use and their own exploration.

If you want to take part in the workshop and you are available please book a place by emailing cinzia@g39.org by 26th July 2017.

Ian is happy to tailor the workshop a bit towards the interests of the people taking part so if you have anything particular that you’d like to get out of the session or something you’d like to discuss with Ian then please include it with the email.

Date Change: Claire Feeley – Curator Talk

Saturday 26th August

 6.30pm

Claire Feeley will be joining us on the 22nd July to talk about her work and upcoming projects.

Claire Feeley is a curator and writer based in London. Her curatorial practice includes exhibition-making, as well as collaborative projects combining art, architecture and performance. As co-founder of http://www.tillwehavebuilt.com, she has realised commissions with artists including Becky Beasley, David Raymond Conroy, Richard Healy, Mary Hurrell, Simon Martin, Ursula Mayer, Dennis McNulty, Francesco Pedraglio and Cara Tolmie. Forthcoming exhibition projects include collaborations with Seoul Museum of Art, Korea; and Art Tower Mito, Japan.

http://www.tillwehavebuilt.com

Coming up we have talks by:

Tom Dale in Conversation with Ben Borthwick – 12 August
http://www.daletom.com/

Kevin Hunt- 21 August
http://www.kevin-hunt.co.uk/