Sesiynau One-to-One

Read in English

Sesiynau am ddim gyda ni, artistiaid gwadd, neu guraduron yw One-to-Ones. Mae pob sesiwn oddeutu 45 munud o hyd, sydd fel arfer digon o amser i ffocysu ar eich prif amcanion. Mae’r sesiynau yn canolbwyntio ar ymarferiad. Mae’n gyfle i drafod gwaith, derbyn adborth a/neu arsylliadau ac mae’n gallu cynnig seinfwrdd ar gyfer syniadau. Rydym yn ceisio eich paru ac artistiaid fel bod y sesiynau o fudd i chi. I alluogi hyn rydym yn gofyn i chi anfon ychydig mwy o wybodaeth atom ni.

Mae’r sesiynau yn gyfyngedig, ond mae’n rhywbeth bydd yn digwydd yn fisol.

Nid oes unrhyw gyfleoedd cyfredol ar gyfer sesiynau Un i Un gydag artistiaid gwadd a churaduron. Pan ddaw cyfleoedd ar gael byddwn yn postio manylion sut i wneud cais am sesiwn yma yn ogystal ag ar ein cyfrifon Twitter, Facebook ac Instagram a thrwy ein e-fwletin.