SITE GALLERY INTRODUCING : VIDEO ART OPEN CALL / GALWAD AGORED

Are you 14 – 25 years old? Do you make video art and want the world to see it?
Ydych chi rhwng 14 – 25 oed ac yn gwneud ffilmiau celf ac eisiau’r cyfle i’w ddangos i’r byd?

This year at The Folk Forest, the Society of Explorers presents a new area of the festival: Site Gallery Introducing.

It will showcase a selection of video works made by young people aged between 14 and 25, based on the theme of ‘Anarchy’ and/or ‘Space’.

Following the open call, a shortlist of artworks will be selected, and then presented at Site Gallery Introducing at The Folk Forest, 22 – 23 July 2018.

On the Sunday of the festival, three exceptional pieces of work will be awarded a cash prize.

Eleni yn ‘The Forest Folk’, mae ‘Society of Explorers’ yn cyflwyno ardal newydd i’r ŵyl: Site Gallery Introducing.

Bydd yn arddangos detholiad o weithiau fideo a wnaed gan bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed, yn seiliedig ar thema ‘Anarchiaeth’ a / neu ‘Gofod’.

Yn dilyn yr alwad agored, bydd rhestr fer o waith celf yn cael ei ddewis, ac yna’n cael ei gyflwyno yn Site Gallery Introducing yn The Forest Folk ar 22-23 Gorffennaf 2018.

Ar ddydd Sul yr ŵyl, bydd tri artist arbenning yn cael gwobr ariannol am eu gwaith.

Closing Date: 10am, 10 July 2018 / Dyddiad cau: 10yb 10fed o Orffennaf 2018

 

For more information / Am fwy o wybodaeth