The Boat Studio Residency

Taith Drawsffiniol / Border Bound

The-Boat-Studio-Border-Bound-Square-1-768x725.jpg

GALWAD AGORED – Ymarferwyr Celfyddydol Creadigol sydd wedi’i lleoli yng Nghymru ac yn Ngogledd – Orllewin Lloegr

OPEN CALL – Creative Arts Practitioners based in Wales and the North West of England

Mae’r ‘Boat Studio’ yn cynnig cwrs preswyl trochol am wythnos o hyd ar gwch cul yn teithio o bentref Cymreig Llangollen i Gaer, tref yn Lloegr.

The boat studio is offering a week long immersive residency on a narrowboat journeying from the Welsh village of Llangollen to the english town of Chester.

Am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais ewch i wefan

For more information on how to apply visit

www.theboatstudio.org

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau / Deadline for applications : June 30th 2018

Dyddiadau’r preswyliad / Residency dates : 15th – 23rd of September 2018